You are here

Werkwijze

Werkwijze:

Ergotherapiepraktijk Mol is een eerstelijns praktijk voor ouderen, volwassenen en kinderen in Roosendaal en Steenbergen.
Wij werken hulpvraaggericht, zijn laagdrempelig en flexibel. Het gros van de behandelingen voeren wij aan huis uit, omdat mensen daar moeilijkheden ervaren in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ook kunnen wij onze behandelingen en/of adviezen geven bij u op het werk of bij kinderen op school.  
Wij streven naar een goed contact met verwijzers, thuiszorg en andere hulpverleners/begeleiders en werken samen met andere (para)medische disciplines om de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren met zijn mogelijkheden en beperkingen, waarbij het (weer) mee kunnen doen centraal staat.

Verwijzing:

Een huisarts of specialist kan verwijzen naar een ergotherapeut. Echter kunt u tegenwoordig ook zonder verwijzing terecht bij de ergotherapeut. Deze neemt een screening af om te beoordelen of u met uw vraag bij de ergotherapeut kunt starten.
Zie hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Vanaf juni 2009 moeten wij uw Burger Service Nummer (BSN) opnemen in onze administratie. Wij vragen u daarom uw Wettelijk Identiteitsbewijs (WID) mee te nemen.