Cognitieve Revalidatie (NAH)

image

Cognitieve Revalidatie (NAH)

Ergotherapie Mol biedt Cognitieve Revalidatietherapie aan. Cognitieve Revalidatietherapie richt zich op mentale klachten, waaronder concentratie-, geheugen- en prikkelverwerkingsproblemen. Deze klachten worden bijvoorbeeld veroorzaakt door:
• Post Covid syndroom / Long Covid
• Chronische vermoeidheidsklachten
• Neurologische aandoeningen
• Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH)
• Verstandelijke beperking
• Ontwikkelingsachterstand
• Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
• Burn-out
• Depressie

Het doel van Cognitieve Revalidatietherapie is dat u de activiteiten, die voor u het belangrijkst zijn, weer naar tevredenheid kunt uitvoeren. Dit wordt bereikt door de klachten tot een minimum te beperken en/of manieren te vinden hoe om te gaan met deze klachten. De ergotherapeut reikt u hiervoor handvatten aan om dit te realiseren.

De ergotherapeut kan u ondersteunen in het hervinden van een balans in de energie (belasting-belastbaarheid), het werken volgens een vaste structuur, omgaan met prikkels en werkhervatting (re-integratie). De ergotherapeut maakt samen met u een persoonlijk behandelplan en ondersteunt bij acceptatie en bewustwording.
Het komt ook voor dat uw gezinsleden of omgeving moeite hebben met de verandering in uw situatie. De ergotherapeut kan hierin ondersteunen door het geven van educatie en adviezen.

Voor problemen in het dagelijks leven thuis, op het werk of op school

We staan klaar om u te helpen