Mitchel van Nunen

Mitchel van Nunen

Mitchel van Nunen is in 2021 afgestudeerd als ergotherapeut aan de
Hogeschool Rotterdam. Tijdens zijn eerste stage in 2019 heeft hij ervaring
opgedaan bij onze praktijk. Daarnaast heeft hij stage gelopen als
WMO-consulent bij de gemeente Bergen op Zoom. Als ergotherapeut heeft hij
reeds ervaring met de inzet van aan/uittrekhulpmiddelen voor steunkousen,
hulpmiddelen in huis, werkplekanalyses en WMO-trajecten. Verder zal hij zich
bezighouden met vragen over energiemanagement zoals bij COVID-19 of bij
andere chronische aandoeningen bij volwassenen en ouderen.