Ergotherapie voor kinderen

image

Wat doet de kinderergotherapeut?

Kinderergotherapie heeft als doel om kinderen zo zelfstandig mogelijk in hun dagelijkse leven te functioneren.

Elk kind is bezig met het ontwikkelen van verschillende vaardigheden. Soms gaat deze ontwikkeling niet vanzelf en kan een kind problemen in de motoriek of informatieverwerking ervaren. Hierdoor kunnen zij zich niet optimaal ontwikkelen op het gebied van bewegen, spel, zelfredzaamheid en schoolse vaardigheden. Ze komen niet mee met de andere kinderen en/of voelen zich anders dan hun leeftijdsgenootjes. Handelingen die wij als vanzelfsprekend ervaren (bijvoorbeeld aankleden, schrijven, eten met mes en vork of in de zandbak spelen), kunnen voor een kind een probleem zijn. Het kan zijn dat de oorzaak van de ervaren problemen bij een ongeluk, ziekte, ontwikkelingsachterstand of hersenbeschadiging ligt. Maar het komt ook vaak voor dat er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen is. De kinderergotherapeut kan in alle situaties helpen.

Mogelijke hulpvragen

De ergotherapeut kan behandelen bij ongemak en problemen bij:

Schoolse vaardigheden
- oog-hand coördinatie en de fijne motoriek;
- schrijven (moeite met het aanleren van letters/cijfers, slecht leesbaar handschrift, letters/cijfers omkeren, onvoldoende ontwikkeling van een voorkeurshand);
- vaardigheden zoals bijvoorbeeld scheuren, knippen, plakken, vouwen en tekenen;
- zelfstandig en planmatig werken;
- concentratie- en aandacht.

Zelfredzaamheid
- eten en drinken (bijvoorbeeld gebruik van bestek/drinkgerei);
- aan- en uitkleden, veters strikken, knopen sluiten, douchen, wassen, haren kammen etc.;
- problemen met zitten en voortbewegen.

Prikkelverwerking
- onhandigheid, regelmatig iets omstoten of tegen iets aanlopen;
- moeite met volhouden van een houding of bewegingen te hard of te zacht uitvoeren;
- moeite met lichaamsbesef;
- vermijdt vies worden of aanrakingen en reageert hier opvallend op;
- reageert negatief of vermijdend op onverwachte of (harde) geluiden of licht;
- heeft starre rituelen, is gevoelig voor kritiek, heeft angsten of woedeaanvallen.

Daarnaast kan de ergotherapeut ook ondersteunen bij de aanvraag van voorzieningen of hulpmiddelen bij de Gemeente (WMO) of zorgverzekeraar.
Voor problemen in het dagelijks leven thuis, op het werk of op school

We staan klaar om u te helpen