Over ons

image

Over Ergotherapie Mol

Ergotherapie is een paramedisch beroep, bedoeld voor mensen die door lichamelijke en/of psychische omstandigheden niet (meer) kunnen functioneren zoals ze dat graag zouden willen. Ergotherapie Mol is een eerstelijns praktijk voor ouderen, volwassenen en kinderen werkzaam in de regio West- en Midden-Brabant en Zeeland. Wij werken hulpvraaggericht, zijn laagdrempelig en flexibel. Ergotherapie Mol is in 2011 in Roosendaal gestart en in de loop de jaren zijn er locaties bijgekomen in Steenbergen, Made, Goes en Bergen op Zoom.

Werkwijze

Na de kennismaking onderzoekt Ergotherapie Mol eerst wat uw mogelijkheden, beperkingen en behoeften zijn. Een huisbezoek is onderdeel van dit onderzoek. Daarna stelt de ergotherapeut samen met u een behandelplan op. Hierin staan de doelen omschreven die u met behulp van ergotherapie wilt bereiken. Wanneer dat nodig is, werkt de ergotherapeut samen met andere zorgverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut, oefentherapeut, logopedist. Ook kan de (wijk)verpleegkundige of bijvoorbeeld de Gemeente worden betrokken bij de hulpvraag.
Bij de behandeling van kinderen verloopt de werkwijze hetzelfde, maar kan de behandeling ook plaatsvinden op een van de praktijkadressen of op school. De ergotherapeut houdt nauw contact met ouders, de Intern Begeleider of betrokken docent.

Hoe verloopt een behandeltraject
- De client wordt aangemeld voor ergotherapie. Dit kan telefonisch, per mail of via het contactformulier op de website. Aanmeldingen kunnen gedaan worden door client zelf, de huisarts, wijkverpleging, fysiotherapeut, school of door ouders/verzorgers.
- In overleg met de ergotherapeut wordt aangegeven of een verwijzing van de huisarts/specialist noodzakelijk is. Als er geen verwijzing noodzakelijk is volgt er tijdens de eerste afspraak een screeningsgesprek Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE).
- Het kennismakingsgesprek vindt plaats bij de client thuis, op het werk of in de praktijk.
- De ergotherapeut voert een diagnostisch onderzoek uit (testen, observaties, vragenlijsten, contact met school).
- Er wordt een behandelplan opgesteld.
- De behandeling en begeleiding wordt gegeven in de praktijk, thuis, werkplek of op school.
- Tijdens het traject worden onderzoek, behandelplan, vorderingen en het eindresultaat digitaal vastgelegd en besproken met betrokkenen.
- Het traject wordt beëindigd met een evaluatiegesprek en een rapportage wordt naar de huisarts verzonden.
image

Wij brengen zorg tot leven!

- het belang van de client staat voorop
- zorg op maat
- geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
- geen wachtlijsten
- goede en nauwe samenwerking met andere zorgverleners
- ruime ervaring
0

Jaar ervaring

0 %

Professionaliteit

Voor problemen in het dagelijks leven thuis, op het werk of op school

We staan klaar om u te helpen